MỲ CAY CHÍNH THỐNG

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Mỳ cay bán chạy

 Mỳ Hải Sản Hầm Cay (Lớn)

Mỳ Hải Sản Hầm Cay (Lớn)

Mỳ, súp hầm cay, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm bào ngư, rong biển, vẹm New ZeaLand, tôm, mực
60,000₫
 Mỳ Hải Sản Hầm Cay (Nhỏ)

Mỳ Hải Sản Hầm Cay (Nhỏ)

Mỳ (nửa gói), súp hầm cay, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm bào ngư, rong biển, vẹm New ZeaLand, tôm, mực
57,000₫
 Mỳ Kimchi Bò (Lớn)

Mỳ Kimchi Bò (Lớn)

Súp kimchi, mỳ, bông cải, nấm kim châm, kimchi, cá viên, xúc xích, thịt bò
55,000₫
 Mỳ Kimchi Bò (Nhỏ)

Mỳ Kimchi Bò (Nhỏ)

Súp kimchi, mỳ (nửa gói), bông cải, nấm kim châm, kimchi, cá viên, xúc xích, thịt bò
52,000₫
 Mỳ Kimchi Gà (Lớn)

Mỳ Kimchi Gà (Lớn)

Súp kimchi, mỳ, bông cải, nấm kim châm, kimchi, cá viên, đùi gà
55,000₫
 Mỳ Kimchi Gà (Nhỏ)

Mỳ Kimchi Gà (Nhỏ)

Súp kimchi, mỳ (nửa gói), bông cải, nấm kim châm, kimchi, cá viên, đùi gà
52,000₫
 Mỳ Kimchi Hải Sản (Lớn)

Mỳ Kimchi Hải Sản (Lớn)

Súp kimchi, mỳ, bông cải, nấm kim châm, kimchi, cá viên, mực, tôm
55,000₫
 Mỳ Kimchi Hải Sản (Nhỏ)

Mỳ Kimchi Hải Sản (Nhỏ)

Súp kimchi, mỳ (nửa gói), bông cải, nấm kim châm, kimchi, cá viên, mực, tôm
52,000₫
 Mỳ Kimchi Thập Cẩm (Lớn)

Mỳ Kimchi Thập Cẩm (Lớn)

Súp kimchi, mỳ, bông cải, nấm kim châm, kimchi, cá viên, xúc xích, thịt bò, tôm, mực
65,000₫
 Mỳ Kimchi Thập Cẩm (Nhỏ)

Mỳ Kimchi Thập Cẩm (Nhỏ)

Súp kimchi, mỳ (nửa gói), bông cải, nấm kim châm, kimchi, cá viên, xúc xích, thịt bò, tôm, mực
62,000₫
 Mỳ Nấm Hầm Cay Chay (Lớn)

Mỳ Nấm Hầm Cay Chay (Lớn)

Mỳ, súp hầm cay, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm đông cô, nấm bào ngư, đậu hủ, rong biển, chả chay
55,000₫
 Mỳ Nấm Hầm Cay Chay (Nhỏ)

Mỳ Nấm Hầm Cay Chay (Nhỏ)

Mỳ (nửa gói), súp hầm cay, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm đông cô, nấm bào ngư, đậu hủ, rong biển, chả chay
52,000₫
 Mỳ Udon Bulgogi

Mỳ Udon Bulgogi

Súp blugogi, mỳ, bông cải, nấm kim châm, bò
55,000₫
 Mỳ Udon Sari

Mỳ Udon Sari

Súp sari, mỳ, bông cải, nấm kim châm, bò
55,000₫

+ 20

Thực đơn đa dạng

+ 500

Khách hàng mỗi ngày

+ 10

năm kinh nghiêm